FINS A PERDRE’S DE VISTA

Que a l’Orient regne la pau.
Que els solcs s’impregnin de suor
no pas de sang!
Que el poble més petit, al so de la cítara,
s’ompli de cants de lloança!
Que a Ponent la terra sigui fecunda.
Que l’estel es fongui en rosada,
que l’espiga esdevingui or!
Damunt les muntanyes, mentre les ovelles pasturen,
que brotin els borrons i les flors!
Que al Nord brilli l’abundor,
que la falç s’enfonsi sense parar
en l’oceà dels forments!
I els graners, obrint-se a la collita,
escampin l’alegria!
Que a Migdia els fruits siguin innombrables,
la mel brilli al cor dels russos,
que el vi ragi a doll, que les copes es desbordin!
I quan la muller jove enforni el bon pa,
que s’il·lumini d’amor! Daniel Varujan
  Daniel Varujan
Maria Àngels Anglada va col·laborar amb Maria Ohannesian per traduir al català alguns poemes del poeta armeni Daniel Varujan, la poesia del qual va traduir al francès Vahé Godel. Anglada juga amb la vida de Varujan i amb el nom del seu traductor al francès per donar vida i nom al pare del protagonista de la seua novel·la Quadern d’Aram, on inclou aquest poema atribuït al pare d’Aram (Vahé, metge i poeta armeni) que havia estat empresonat i mort a mans dels turcs.

Joan Vinyoli

Enguany se celebra el centerari del naixement de Vinyoli, per això recordem un dels seus poemes i us convidem a llegir-ne d'altres i conéixer la seua poesia.
ABANS QUE NEIXI L'ALBA
...mentre che'l danno e la vergogna dura...

MICHELANGIOLO, Rime, 247
És bo de tenir llàgrimes a punt, tancades
per si tot d'una mor
algú que estimes o llegeixes
un vers o penses en el joc
perdut

o bé, de nit, abans
que neixi l'alba, algun lladruc
esquinça el dur silenci.I vénen els records
de tantes culpes que no has
mai expiat

i veus el derrotat
exèrcit dels homes
arrossegant els peus feixugament
per les planúries fangoses
sota la pluja, mentre xiulen
els trens.
Que tot és dur, cruel, sense pietat
i sempre el mal i la vergonya duren.

La sepultura

Recordem un poema de Roís de Corella format per tres cobles de deu versos decasíl·labs estramps.

Pertany al cicle de Lionor de Flors i hi fa una descripció ornamentada de l'arquitectura de la tomba de l'amada on també es representa la seua mort com una victòria de la dama. Pretén que en el monument funerari quede reflectit el trist desenllaç de la seua història d'amor mér forta que la mort.

Podeu trobar un comentari del poema en Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans 3 a cura de Narcís Garolera, n. 8 dels manuals de Curial pp. 137 a 167 “Dos poemes de Joan Roís de Corella: «A Caldesa» i «La sepultura»” per Josep Romeu i Figueras.

La sepultura

En lletres d'or, tendreu en lo sepulcre.
La mia mort per excel·lent triümfo,
on clar veuran m'haveu llançat del segle,
ab honestat matant ma vida morta.
E jo, esculpit, als vostres peus, en marbre,
agenollat, mostraré gest tan simple,
que tots diran, ab los ulls corrents aigua:
Cruel virtut, que no la pogué vençre
gest tan humil d'aquest, qui fóu un fènix
en vera amor, més amant que tot altre!”

Estareu vós d'alabaust en figura,
treta del viu; imatge de Helena,
en lo dit quart tenint un esmeragde,
i, en l'altra mà, un ram de agnus castus,
sobre lo qual planyerà una tortra;
e dirà el mot, escrit sobre verds lliris:
Si per algú virtut se degués perdre,
sol per a vós jo la volguera rompre;
però lo mal no es deu jamés concebre
per esperar algun bé en puga nàixer.”

Si no poguí restaurar vos lo viure
sol per temor de honestat ofendre,
no us vull negar com aprenguí de doldre:
a Déu pregant guardàs del fondo carçre
vostre esperit, que al meu era conforme.
Mudarà el gest la mia forma en pedra,
quan llegiran aquest molt en la tomba:
Pensant per mi, haveu après de plànyer.”
E no em doldrà la mia vida trista,
que sol per vós la poguí bé desprendre.